THAY ĐỔI XP BOOTSCREEN VỚI TUNEUP UTILITIES!

 

Thay đổi XP Boot Screen sử dụng Tuneup Utilities!

Bài viết này được trích từ .
"HOW TO CHANGE THE BOOT SCREEN USING TUNEUP UTILITIES 2006"
Trước Tiên bạn download chương trình này về, vào http://www.google.com/ gõ từ khóa với tên phần mềm

Đây là một tiện ích dễ dàng giúp bạn thay đổi bootscreen an toàn .
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện từng bước :

1.) Mở Tuneup Utilities 2006:
2.) Click chọn Tuneup Styler2:
3.) Nó sẽ mở một của sổ mới , nơi mà bạn có thể thay đổi nhiều thứ như Icons, Logind screen, Visual Styles và boot screen.
Chọn "Change the windows XP boot screen, and create or download new boot screens".
4.) Một cửa sổ mới lại được mở ra , Nói bạn có thể thêm bootscreen hiện tại nếu bạn có cất giữ trên máy tính của bạn hoặc bạn có thể download từ internet .5.) Hoặc bạn có thể tự tạo ra một bootscreen mới :
6.) Để tạo một screen mới sử dụng các bức ảnh của bạn được lưu trên máy tính , click chọn "Search Local Drives" và đưa ra path tới bức ảnh bạn muốn.

7.) Nó sẽ hiển thị preview của boot screen, bạn có thể chọn Alignment ( sự chuẩn mực )của bức ảnh . Nó cũng có thể để nghị với bạn màu của background , đơn giản bạn chỉ cần chấp thuận đề nghị đó :
8.) Ban có thể thay đổi vị trí của Progress Bar :
9.) cuối cùng hãy nháy vào nút "Save Boot Screen" :
10.) Đặt một cái tên cho sản phẩm của bạn :


 

 11.) bạn có thể thấy preview của boot screen bằng cách nhấn chọn "Show Large Preview" hoặc đơn giản là click chọn image ở Preview pane:
12.) Và cuối cùng bạn có một bootscreen mới :
13.) Để áp dụng ngay Boot screen vừa design click vào nút "Install Boot Screen" :

Tất cả thủ tục để làm một bootscreen mới đã hoàn thành


All Developed By Mr.Luan